واکنش مدیرکل بهزیستی استان به خبر مال باختن ۲۰۰زوج جوان

پیک ملت؛ مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد به خبر مال باختن ۲۰۰زوج جوان در این اداره کل واکنش نشان داد. به گزارش پیک ملت ،مطلبی تحت عنوان مال باختن ۲۰۰زوج جوان در بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. در همین خصوص، محمد کریم آریا مدیر کل