حضور 2500 نفری زندانیان در برنامه‌های قرآنی زندان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد

پیک ملت، مدیرکل زندان‎های کهگیلویه وبویراحمد گفت: ترویج و توسه فعالیت های مذهبی، قرآنی و فرهنگی در سطح زندان های استان باعث آرامش روحی زندانیان و ارتقای امنیت زندان‎ها می شود. به گزارش پیک ملت، منصور بیژنی مدیر کل زندان‎های استان گفت: از اولویتهای زندان های استان تقویت باورهای دینی و مذهبی زندانیان و ترویج