معرفی ادارات برتر کهگیلویه و بویراحمد درجشنواره شهید رجایی

  با برگزاری جشنواره شهید رجایی در یاسوج ، از مدیران ادارات و دستگاه های برتر کهگیلویه و بویراحمد در یکسال گذشته تجلیل شد. در این جشنواره از مجموع ۶۹ دستگاه شرکت کننده ، از مدیران ۶ دستگاه اجرایی در بحث شاخص ها و ۱۴ دستگاه در بخش تک محور تقدیر شد. معاون توسعه و