کسب رتبه برتر کشوری توسط آتش نشان و هدایت زمینی هواپیمایی فرودگاه یاسوج

  پیک ملت؛ کارمند نمونه ی آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما در کشور از فرودگاه شهدای یاسوج انتخاب شد. …به گزارش پیک ملا؛ فردین قاسم پور ، مسول آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما در فرودگاه شهدای یاسوج به عنوان کارمند نمونه ی این واحد در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انتخاب و