اطلاعیه شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در خصوص چاههای کشاورزی برق دار

پیک ملا، شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در خصوص چاههای کشاورزی برق دار اطلاعیه صادر کرد کرد. به گزارش پیک ملت، در اطلاعیه اب منطقه ای امده است ؛ به اطلاع میرساند بر اساس مصوبات هیات وزیران مقرر گردیده از ابتدای سال۱۴۰۲ تعرفه برق کشاورزی برای مصارف مازاد بر قدرت مجاز برق و