الزام مدیران دستگاه های اجرایی به جذب کامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سال 1401 تا پایان شهریور

پیک ملت:چهارمین جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با حضور استاندار محترم، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، معاونين استاندار، اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و تعدادي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان، در سالن دولت برگزار شد. به گزارش پیک ملت:  جهانگیر شاهینی رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به