اجرای 100 پروژه آموزشی در کهگیلویه وبویراحمد

  پیک ملت : مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان در رویداد جام رسانه امید گفت: هم اکنون 100 پروژه در حال اجراست با اعتبار 200 میلیارد در حال انجام است و در حوزه زیرساخت ها 30 میلیارد در مهر به انجام می رسد. به گزارش پیک ملت: سید ولی موسوی در نخستین رویداد