بیمارستان شهید بهشتی یاسوج مرکز سنتر آندوسکوپی و کلوسکوپی در استان

  پیک ملت ؛ سرپرست بیمارستان آموزشی و درمانی شهید بهشتی یاسوج گفت: در راستای بهبود خدمت رسانی ها، کاهش هزینه های درمان و پیشگیری از تردد بیماران به استان های هم جوار با هدف درمان، مرکز آندوسکوپی و کولونوسکوپی در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید بهشتی یاسوج با پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی به