پاسخگویی مسئولین قضایی و بسیج حقوق‌دانان سپاه فتح استان به سوالات حقوقی مردم / مسجد امام خمینی(ره) شهرک ولایت و الغدیر یاسوج مقصد بعدی حقوقدانان

  پیک ملت، به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان سپاه فتح استان و کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان و با همکاری سازمان‌ها و ادارات؛ طرح خدمت در مساجد این هفته در مسجد امام خمینی(ره) شهرک ولایت و الغدیر برگزار شد. میز خدمت این هفته در مسجد امام خمینی(ره)