معرفی ۴ تصفیه خانه و ۳ بیمارستان استان به مراجع قضایی

پیک ملت، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت : در شش ماهه نخست سال جاری ۴ تصفیه خانه ۳ بیمارستان ۶شهردار و ۱۶ دهیار به مراجع قضایی معرفی شدند. به گزارش پیک ملت، پس از انتشار گزارش عملکرد محیط زیست استان در بخش  معاونت محیط طبیعی ،این بار بخش دیگری از گزارش شش ماهه عملکرد