افتتاح 30 خانه محیط زیست در شهرستان بویراحمد

پیک ملت؛  مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت : طی دو ماهه اخیر در چهار منطقه تحت جغرافیایی شهرستان بویراحمد 30 خانه محیط زیست افتتاح شد . به گزارش پیک ملت؛  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان صبح امروز پنج شنبه 22 تیرماه 1402 از افتتاح 30 خانه محیط زیست در چهار منطقه تحت مدیریت