آغاز به کار نخستین بانک ژن محیط زیست کشور در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: نخستین بانک ژن منطقه جنوب غرب کشور در محیط زیست استان رسما فعالیت خود را در دو بخش گیاهی و جانوری شروع کرد. به گزارش پیک ملت؛ اسلام جاودان خرد گفت: نخستین بانک ژن جانوری و گیاهی منطقه جنوب غرب کشور با استخراج ژن از