اعطاء مرخصی به 135 نفر و پایان حبس برای ۸ زندانی در گچساران

  پیک ملت، دادستان عمومی و انقلاب گچساران با حضور در زندان ضمن دیدار با زندانیان اندرزگاه های مختلف، ضمن اعطاء مرخصی ده روزه به 135 زندانی با پایان حبس هشت نفر اززندانیان واجدالشرایط موافقت کرد. به گزارش پیک ملت، حجت الاسلام ادیبان در ادامه بازدید های مستمر خود از زندان گچساران با حضور در