بهره مندی روستاهای بخش مرکزی کهگیلویه از آسفالت مناسب

  پیک ملت؛ فرماندار کهگیلویه گفت: عملیات اجرای آسفالت همه راه‌های روستایی بخش مرکزی این شهرستان تایک ماه آینده تکمیل می‌شود.   به گزارش پیک ملت؛ بهره مندی روستاهای بخش مرکزی کهگیلویه از آسفالت مناسببه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار کهگیلویه گفت: آسفالت همه روستا‌های این شهرستان و به ویژه روستای