ثبت همه اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد در سامانه حدنگاری

پیک ملت؛ مدیرکل ثبت و اسناد کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای ۱۰۰ در صد اراضی ملی این استان سند تک برگ صادر شد. به گزارش پیک ملت؛ مدیر کل ثبت و اسناد کهگیلویه و بویراحمد ۹۰ درصد اراضی این استان را ملی دانست و گفت: همه اراضی کهگیلویه و بویراحمد در سامانه حدنگاری ثبت شد.