بیانیه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان (جاد)؛  هیاهوی بی عدالتی تبدیل خانه های سازمانی به کاخ‌های مجلل با هزینه بیت المال/ آقایانی که دیوارهای خانه هایشان پر شده از ترک های ابهام و زمزمه هزینه های میلیاردی/ درخواست پیگیری از مسئولین قضایی استان

پیک ملت، بیانیه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان (جاد) به گزارش پیک ملت، مطلبی را که در ذیل می خوانید از سری مطالب ارسالی تشکل های دانشجویی و مخاطبان پایگاه خبری پیک ملت در جهت شفاف سازی افکار عمومی و حق و حقوق عامه است لذا ین پایگاه خبری متن بیانیه زیر را تایید یا رد