اختصاص بیش از ۹۶۵ میلیارد تومان اعتبار به آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در سفر رئیس جمهور

  پیک ملت؛  مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص بیش از 965 میلیارد نومان اعتبار در دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد . به گزارش پیک ملت؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصوبات