معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: جشنواره پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم در استان برگزار می شود

 معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خبر از برگزاری جشنواره پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم در استان خبرداد و گفت؛ فراخوان پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای مشارکت مردم مردم، جامعه علمی و دانشگاهی سال۹۹ برگزار می شود . سید عیسی حسنی افزود ؛ از مهمترین اولویتهای جوامع امروزی، افزایش مشارکت