پیست اسکی کاکان ثروتی نهفته زیر نگین شهر یاسوج

پیک ملت، فهیمه قهرمانی ؛ پیست اسکی کاکان واقع در ۱۸ کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد یکی از زیباترین نقاشی های طبیعت است که در سایه برخی کاستی ها و کمبود ها سال هاست مورد غفلت قرار گرفته است در حالی که قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهم ترین جاذبه گردشگری استان در