پیام تسلیت هیئت تحریریه پایگاه خبری پیک ملت در پی درگذشت فرهنگی فرهیخته «مرحوم حاج هوشنگ امیریان »»

و انا البه راجعون خانواده بزرگ امیر( امیریان ) رحلت ملکوتی برادر بزرگوارتان فرهنگی فرهیخته زنده یاد حاج امیر هوشنگ امیریان که همواره در تعامل و ارتباط اجتماعی مصالح جوی در بین فامیل ایل بزرگ نگین تاجی زبانزد خاص و عام بود و سالها در ارائه فرهنگ و تربیت فرزاندان آن دیار زحمات زیادی کشیدند