تفسیط بدهی بیمه ای ۱۰۰۰ کارفرمای بویراحمدی در سال ۱۴۰۰

  پیک ملت، مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بدهی بیمه ای بیش از یک هزار کارفرما در حوزه شهرستان بویراحمد در سال ۱۴۰۰ تقسیط شد.                 به گزارش پیک ملت،رسول چراغ سحر در دیدار با فرماندار شهرستان بویراحمد اظهار داشت: به منظور حمایت از تولید ملی