پلمب  پمپهای غیره مجاز و فاقد تمدید پروانه در بخش سپیدار

پیک ملت، سرپرست اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، از پلمپ تعدادی پمپاژ غیرمجاز با حضور برخی از اعضای شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان بویراحمد خبرداد. در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و با حضور معاون فرماندار و رئیس اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، بخشدار، نماینده اداره برق، نماینده جهاد کشاورزی و پاسگاه