پل هوایی یا توالت هوایی !؟/ آهن قراضه هایی که در یاسوج فقط فضا اشغال کرده است/ فیلم

پیک ملت ، پل های عابر پیاده شهر یاسوج که در سال های اخیر برای رفاه و آسایش در عبور و مرور شهروندان از عرض خیابان ها نصب شده اکنون فقط به آهن پاره هایی تبدیل شده است که فقط و فقط فضا را اشغال کرده و به محلی امن برای معتادان ،متجاوزان و مرکز