ثبت تصویری دیگر از پلنگ ایرانی در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت ، تصاویری زیبا و دیدنی از پلنگ ایرانی در دنا با هنرمندی مستند ساز کهگیلویه و بویراحمدی ثبت شد. سید جواد هادی اصل مستند ساز جوان هم استانی در رابطه با ثبت تصاویر پلنگ ایرانی در کهگیلویه وبویراحمد  اظهار داشت : طی چهارسال گذشته در مناطق مختلف استان با هزینه شخصی به دنبال پلنگ