پلمب دو مطب غیر مجاز که فاقد صلاحیت تخصصی و دخالت در انجام امور پزشکی داشت

  پیک ملت، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از پلمپ دو مطب غیر مجاز که فاقد صلاحیت تخصصی و دخالت در انجام امور پزشکی داشت خبر داد. به گزارش پیک ملت: صالحی اظهار کرد: حسب گزارشات واصله از حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز که فاقد صلاحیت تخصصی