پلمب یک مرکز غیرمجاز زیبایی پوست و مو در یاسوج

پیک ملت،  مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از پلمب یک مرکز غیرمجاز زیبایی پوست و مو در این شهر خبر داد. دکتر وحید توانا در این خصوص گفت: این مرکز توسط کارشناسان نظارت بر درمان،  شناسایی  و طبق هماهنگی با دادستانی مرکز استان، پلمب و پرونده افراد خاطی جهت طی مراحل قضایی به مراجع