نام نویسی ۳۵۰۰ نفر داوطلب برای شوراهای اسلامی روستاها در استان

نام نویسی ۳۵۰۰ نفر داوطلب برای شوراهای اسلامی روستاها در استان پیک ملت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا پایان وقت اداری آخرین روز نام نویسی شوراهای اسلامی روستاها در استان،حدود ۳ هزار و۵۰۰ نفر بصورت حضوری و غیرحضوری ثبت نام کردند. به گزارش پیک ملت ، احد جمالی افزود: