اخطار زیست محیطی به بیمارستان امام سجاد یاسوج

پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت :از سال 402 تا کنون 2 بار به مراجع قضایی معرفی شده آخرین وضعیت آلاینده بودن آن به سازمان بازرسی ومعاون پیشگری دادسرای یاسوج گزارش شده ضمن آنکه موضوع به وزارت بهداشت نیز منعکس شده و در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته است . به گزارش