سوزاندن پسماند و زباله جرم است / متخلفین سوزاندن پسماند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد /رسیدگی ویژه به پسماندهای پزشکی

پیک ملت،  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : در روزهای سخت کرونایی که زباله‌ها نیازمند دفن بهداشتی هستند ،  متاسفانه بارهای بار کارشناسان محیط زیست استان در بازدید های خود گزارش دادند که  زباله‌ها سوزانده می‌شوند. به گزارش پیک ملت، سید حمد الله هاشمی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند سال جاری به که ریاست