مدیریت شعب پست بانک کهگیلویه وبویراحمدمنصوب شد

پیک ملت :طی حکمی ازسوی مدیر عامل پست بانک ایران علیرضا مهرآبادی به سمت مدیریت شعب کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد. به گزارش پیک ملت، طی حکمی ازسوی دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران علیرضا مهرآبادی به سمت مدیریت شعب کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد. متن حکم مدیر عامل پست بانک ایران به شرح زیر است

بیش از ۱۶۰ بسته ارزاق سهم کارکنان پست بانک کهگیلیویه و بویراحمد در کمک های مومنانه

پیک ملت ، ویروس کرونا آنقدر قدرتمند بود که اقتصاد دنیا را له کرد، سه ما از ورود کرونا به کشور ما ایران و به تبع آن استان کهگیلویه و بویراحمد می گذرد ویروس ناشناخته کرونا اگر چه بسیاری از خانواده ها ی هم وطن ما را داغدار کرد و دامن خیلی ها را هم