گفتگویی خواندنی با یکی از پستچی های باسابقه شهر یاسوج

پیک ملت، پستچی ها برای سلامت مردم از جان گذشتند و در خط مقدم در خدمت رسانی در ایام کرونا قرار دارند. به گزارش پیک ملت، به همین منظورگفتگویی با یکی از موزعین امین و پرتلاش پست یاسوج داشتیم. شرح گفتگو را درادامه بخوانید.   لطفا خودتون را معرفی و مختصری از بیوگرافی خود را