جزئیات ضرب و شتم پزشک متخصص چشم توسط همراهان بیمار

پیک ملت ، توضیحات معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی بویراحمد و دنا در خصوص ضرب و شتم  پزشک متخصص چشم توسط همراهان یک بیمار در یاسوج سیده رقیه پناهی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: یک بیمار خانم به مطب دکتر ملک حسینی متخصص چشم مراجعه می کند و با توجه به اینکه عکس دفترچه