جولان پرینتر نیوز ها در کهگیلویه و بویراحمد/ زخم عمیق رسانه شناسی در روابط عمومی ها

پیک ملت ، پژمان امیدی ؛ رسانه در دنیای امروز حرفه ای گری در نگاه را طلب می کند، از سویی تعاملات خبری شکل گرفته با کارکرد اداری محور در این چارچوب با بسط در محوریت روابط عمومی ها و رسانه ها خود می تواند آبستن توسعه خبری یا صرفا نگاه به رزومه سازی خنثی