دریافت هر گونه وجهی ، هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی ممنوع است

پیک ملت؛ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: اخذ هر گونه وجهی در هنگام ثبت نام از دانش آموزان در مدارس دولتی ممنوع است. به گزاش پیک ملت؛ محمد جمالی آرند در نشست شورای معاونین آموزش وپرورش استان با ارائه گزارشی از فعالیتهای پروژه مهر گفت: کار ارزیابی از عملکرد