ریشه کنی آفت جنگل های بلوط نیاز به حمایت همه جانبه دارد

  پیک ملت، استاندار کهگیلویه وبویراحمد، گفت: مبارزه جدی برای ریشه کنی آفت حشره جوانه خوار و برگ خوار درختان بلوط نیاز به حمایت همه جانبه دارد. به گزارش پیک ملت، در دیدار عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور با سیدعلی احمدزاده استاندار کهگیلویه وبویراحمد بر همکاری همه