از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:  مجوز رسمی “پایگاه خبری پیک ملت” صادر شد

مجوز رسمی و پروانه انتشار پایگاه خبری «پیک ملت» از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ‌و ارشاد اسلامی پس از طی مراحل اداری صادر شد . به گزارش هیئت تحریریه ؛ متن پروانه انتشار پایگاه خبری با این شرح؛ به موجب ماده ۱۳قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار پایگاه خبری پیک ملت به