افزایش پروازهای فرودگاه گچساران به چهارپرواز در هفته

تعداد پروازهای گچساران – تهران در فرودگاه این شهرستان از ۳ به چهار پرواز در هفته افزایش یافت. به گزارش پیک ملت ، صبح امروز  چهارمین پرواز گچساران به تهران و بالعکس امروز افتتاح شد. بر اساس این گزارش، پروازهای فرودگاه گچساران در طول هفته به چهار پرواز افزایش یافته است. گفتنی است ،پرواز چهارم