قدردانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از پرسنل بیمارستان شهید جلیل یاسوج

جمالی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به همراه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی،  علوی؛ مدیر کل ورزش و جوانان استان و رهامی؛ رئیس هیئت ورزش های همگانی استان با حضور در بیمارستان شهید دکتر جلیل مرکز معین کرونای استان از زحمات پرسنل این مجموعه تقدیر و تشکر کردند. به گزارش پیک ملت به نقل از