مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه وبویراحمد خبر داد: پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بدهی های دولت به بخش خصوص استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت : بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه سماد مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان میزان بدهی دولت به بخش خصوصی استان ۸۶۳ میلیارد تومان میباشد که با تلاش های صورت گرفته تا کنون بالغ بر ۸۰ درصد این بدهی ها و مطالبات