پذیرایی از کرونا در مراکز درمانی کهگیلویه وبویراحمد/  و مردمی که سلامت خود را دور می زنند

درحالی که استان کهگیلویه وبویراحمد جزو استانهای در مرز هشدار و طبق امار استانی بعضی از شهرهای استان قرمز اعلام شده است و روزانه شاهد افزایش قربانیان کرونا در استان هستیم به طوری که در بعضی از روزها امار فوتی ها نزدیک به دو رقمی شدن است ، برای استان کوچکی که نسبت به جمعیتش