دانش آموز رفوزه کهگیلویه و بویراحمدی پدر پیوند کبد ایران شد

علی ملک حسینی که روزگاری به دلیل تنبل بودن مورد تمسخر همکلاسی هایش قرار می گرفت امروز با صرف فعل خواستن محرومیت ها را درنوردیده است و او را به عنوان پدر پیوند کبد ایران می شناسند. به گزارش پیک ملت ، در نیمه های سال تحصیلی معلم کلاس به مدت یک ماه به دلیل