پدر سردار شهید نورالله بی خشت به فرزند شهیدش پیوست

پیک ملت،مشهدی موسی بی خشت پدر شهید والامقام سردار شهید نورالله بی خشت ندای حق را لبیک گفته و به فرزند شهیدش پیوست. به گزارش پیک ملت، مرحوم مشهدی موسی بی خشت ،پدر شهید والامقام سردار شهید نورالله  بی خشت از شهدای روستای چین«لوداب» در  شهرستان بویراحمد به علت بیماری و کهولت سن، و در