پتانسیل ها و عملکرد ها به روایت آمار در یک دهه توسعه کهگیلویه وبویراحمد/ آنچه مسئولین به خصوص تیم اقتصادی استان باید بدانند

پیک  ملت، مطلبی را که در ادامه میخوانید از سری مطالب ارسالی مخاطبین این پایگاه خبری است لذا پایگاه خبری پیک ملت تمام یا قسمتی از متن زیر را تایید یا رد نمیکند لذا شما مخاطبان گرانقدر ، میتوانید با ارسال  نظرات خصوص در خصوص مطلب آن را  نقد یا تایید نمایید. پیک ملت، سید