هیچ نیروی سپاهی در کهگیلویه و بویراحمد حق دخالت در انتخابات را ندارد/ گاهی تیتر یک خبرنگار حکم یک توپ یا تانک را دارد

پیک ملت: فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد:مشارکت 48هزار نفری داوطلبان انتخابات مجلس را مورد احترام تلقی کرد و گفت: شمن به دنبال کاهش مشارکت ثبت نام کننده ها بود اما رکورد 48هزارنفری داوطلبان به ثبت رسید، گرایش های مختلف حضور پیدا کردند که این مشارکت مورد احترام است. به گرزارش پیک ملت: سرادر حمید خرم