با حضور معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد انجام شد: پایش وضعیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا در بانک های استان

  با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد وضعیت رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در ادارات و بانک های مرکز استان مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پیک ملت ،آذر صفایی نیا در ادامه روند بازدید از دستگاه های اجرایی و بانک های مرکز استان امروز از بانک