سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان خبر داد: در راستای حمایت از تولید داخل، خرید پارچه ی ایرانی از کارخانه چادر شهرکرد/ خرید بیش از ۲۰۰ قواره پارچه باکیفیت ایرانی چادر، برای کارکنان دادگستری

پیک ملت، معاون قضایی و سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان گفت: چادر در کشور ما حجاب برتر است و اکثر مردم ما از این حجاب برای پوشش ملی خود استفاده می کنند.  حسنی در همین زمینه اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و خرید کالای ایرانی خرید بیش از ۲۰۰ قواره