هدایتخواه : هرگز به حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا برنمی‌گردم

اندیدای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران گفت: به هیچ وجه در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا حضور پیدا نمی‌کنم. به گزارش پیک ملت ، ستار هدایتخواه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: برخی در حال شایعه‌سازی هستند مبنی بر این که احتمال دارد این جانب کاندیداتوری خود را از حوزه انتخابیه تهران به حوزه