همراهی کوهنوردان با زلزله زدگان سی سخت

پیک ملت ، کارگروه امداد نجات باشگاه کوهنوردی قدویس دنا نخستین گروه امدادگری بودند که در کنار زلزله‌زدگان مشغول امدادرسانی شدند. به گزارش پیک ملت ، این گروه امدادی از روزهای و ساعات اولیه امداد رسانی کرده و روزانه در دو نوبت ناهار و شام نسبت به تهیه و پخش غذا و ملزومات جهت مناطق