استاندار کهگیلویه وبویراحمد ؛ درانتخاب مدیران الویت با فرزندان شهدا و ایثارگران است

پیک ملت،استاندار کهگیلویه و بویراحمد: با مدیران بی توجه به مطالبات خانواده های شهدا و ایثارگران به جد برخورد می شود. به گزارش پیک ملت، در این دیدار صمیمی یادگاران شهیدان همانند پدر صادقانه و بی ریا آنچه در دل داشتند با عالی‌ترین مقام استان در میان گذاشتند. استفاده از ظرفیت فرزندان نخبه شهدا و ایثارگران