سرپرست شبکه بهداشت دنا خبرداد: تست کرونای پزشک پاتاوه مثبت شد

تست کرونای پزشک عمومی مرکز بهداشت درمانی بنستان شهرستان دنا مثبت اعلام شد. به گزار پیک ملت ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا گفت: تست کرونای پزشک عمومی مرکز بهداشت درمانی بنستان شهرستان دنا مثبت اعلام شد. ظفر پریسایی افزود: این پزشک در روز پنجم فروردین ۹۹ در مرکز بهداشت درمان بنستان حضور